Všeobecné podmínky

Všeobecné informace

 • Jedná se o jednodenní výjezdy do lyžařského areálu Mezivodí - Ski region Bílá.
 • Celkem škola obsahuje sedm výjezdů. Začínáme 6. ledna 2024.
 • Termíny výjezdů: soboty 6.1, 13.1, 20.1, 27.1, 3.2, 10.2 (závody), 17.2 (karneval).
 • Vyhrazujeme si právo na změnu termínu a místa konání. O tomto Vás budeme informovat na internetových stránkách www.schenksport.cz a na facebooku https://www.facebook.com/Schenk-sport-125376664244045. Sledujte nás proto prosím na těchto stránkách pravidelně.
 • Program Lyžařské a snowboardové školy Schenk sportu je určen jak úplným začátečníkům, tak mírně pokročilým i pokročilým lyžařům a snowboardistům.
 • Výcvik a výuka probíhá od 9:30 do 14:30 hodin s přestávkou na jídlo.
 • Výcvik, výuka a odpočinek může být přizpůsoben aktuálním povětrnostním a klimatickým podmínkám.
 • Sraz účastníků je vždy v daném termínu v 8:00 hodin (odjezd v 8:15 hodin) z parkoviště od Domu kultury města Ostravy, ul. 28. října v Ostravě s možností přistoupit ve Frýdku-Místku (autobusová zastávka Místek, Letná, 8:35) a Frýdlantu nad Ostravicí (Benzina, Frýdlant 36, 8:45). (Případní zájemci mohou přistoupit ještě ve Zbyslavicích 7:20, Olbramicích 7:30, Klimkovicích 7:40). Návrat (Frýdlant nad Ostravicí 15:20, Frýdek Místek 15:30) Ostrava 16:00. (Klimkovice 16:20, Olbramice 16:30, Zbyslavice 16:40).
 • Výuku, výcvik a dozor zajišťují zkušení lyžařští a snowboardoví instruktoři, trenéři, pedagogové a učitelé TV.
 • Zdravotní dozor vykonává dětský lékař MUDr. Tomáš Gruszka.
 • Věk vhodný na dětské akce: lyže od 5 let, snowboard od 8 let.
 • Kapacita lyžařské školy je omezená, proto pošlete přihlášky co nejdříve.
 • Za bezpečnostně seřízené vázání, lyže a snowboard odpovídají zákonní zástupci dítěte.
 • Schenk sport spolupracuje s firmou MADEJA SPORT v Ostravě. Ta vám jednak poradí se správným výběrem lyží i snowboardu, odborně seřídí lyže i snowboard, provede servis, a jednak lyže i snowboard případně zapůjčí na celou dobu konání lyžařské a snowboardové školy.
 • Účastníci kurzu i jejich případní náhradníci jsou povinni mít při výcviku a výuce lyžařskou přilbu!
 • Účastník kurzu je povinen dodržovat 10 základních pravidel FIS pro pohyb na sjezdovce.
 • Cena celodenního skipasu je 350,-Kč (může být upravena ze strany provozovatele), začátečníci na prvním výjezdu skipas nepotřebují.

 

Stornovací podmínky

 

 • Přihláška do lyžařské školy je závazná v momentě připsání platby na náš účet (viz. platba).
 • Kurzovné u jednotlivých výjezdů je v případě neúčasti nevratné. Je možné poslat náhradníka. Tuto změnu nahlaste nejpozději do středy 19.00 hodin na tel.: 732735278 z důvodu pojištění náhradníka.
 • V případě předčasného ukončení lyžařské školy z důvodu nemoci nebo úrazu bude vrácena poměrná část
  z celkové ceny kurzovného po předložení lékařské zprávy prokazující výše uvedenou skutečnost, pokud se strany nedohodnou jinak.
 • V případě nemožnosti plnění (například v důsledku karanténních opatření či nevhodných povětrnostních a klimatických podmínek) si vyhrazujeme právo výjezd zrušit. Pokud dojde ke zrušení výjezdu, bude vrácena poměrná část ceny kurzu snížená o nezbytně nutné vynaložené náklady a manipulační poplatek.
 • Při stornu přihlášky provedeném do 15. 12. 2021 propadá manipulační poplatek ve výši 200,- Kč.
 • Zbylé kurzovné bude vráceno na bankovní účet, z nějž bylo kurzovné zaplaceno, a to do 15 pracovní dní.
 • Pokud bude storno provedené po tomto datu před zahájením Lyžařské a snowboardové školy (první výjezd 8. 1. 2022), bude z kurzovného vráceno 50% z ceny, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

GDPR

Odesláním on-line přihlášky udělujete souhlas Mgr. Radimovi Břežnému, IČ: 64996034, sídlem Josefovická 202, 742 83 Olbramice (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte.

Na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány fotografie Vašeho dítěte, které budou zveřejňovány na internetu (zejména na webových stránkách www.schenksport.cz a na facebooku https://www.facebook.com/Schenk-sport-125376664244045). Tyto fotografie budou pořizovány na jednotlivých výjezdech a budou dokumentovat lyžařský výcvik. Dále mohou tyto fotografie sloužit k marketingové propagaci. Fotografie nebudou využívány za jiným než výše vymezeným účelem. Správce nedokáže zamezit tomu, aby tyto fotografie nebyly z internetu staženy třetími osobami.

Souhlas se zpracováním fotografií Vašeho dítěte udělujete na dobu neurčitou, respektive do jeho odvolání. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: radim.brezny@seznam.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Dále jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení dítěte.
 • Rodné číslo dítěte.
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce.
 • Kontaktní údaje zákonného zástupce.
 • Informace o zdravotním stavu dítěte.

Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy. Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte je zpracováváno z důvodu a za účelem pojištění dítěte po dobu konání výcviku. Tytu budou z důvodu pojištění dále předávány společnosti ČSOB pojišťovna, a.s., IČ: 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, 53002, Pardubice - Zelené předměstí. Jméno a příjmení zákonného zástupce a kontaktní údaje zákonného zástupce jsou zpracovávány z důvodu a za účelem komunikace se zákonnými zástupci dítěte. Informace o zdravotním stavu dítěte jsou zpracovávány z důvodu a za účelem zajištění zdravotní péče v průběhu lyžařského výcviku.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání lyžařské školy v zimní sezoně 2021. Po skončení lyžařské školy budou zpracovávané osobní údaje s výjimkou fotografií dítěte vymazány. K tomuto nedojde v případě, že jejich zpracovávání bude nadále nutné s ohledem na vzniklé smluvní povinnosti či následné plnění smlouvy.

Vezměte prosím dále na vědomí, že podle Nařízení můžete:

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu odeslaným na adresu radim.brezny@seznam.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleného před jeho odvoláním,
 • požadovat informace o tom, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány a žádat o přístup k osobním údajům,
 • v případě nepřesnosti žádat o opravu osobních údajů,
 • žádat o výmaz či o omezení zpracování,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Důležitá upozornění

Pojištění

Pojištění na jednotlivé akce se uzavírá vždy ve čtvrtek odpoledne před výjezdem. Pokud se nemůžete daného výjezdu zúčastnit, máte možnost za sebe poslat náhradníka, ale musíte tuto změnu nahlásit nejpozději do středy 19:00 hodin na tel.: 732735278.

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2017 SchenkSport.cz, Všechna práva vyhrazena.